Ook in Nederland krijgen we steeds vaker te maken met verkeersinfarcten als gevolg van extreem winterweer. Met lange files en veel stilstand op onze wegen tot gevolg. Beschadigingen aan het wegdek als gevolg van vorst en daarmee gepaard gaande (spoed)reparaties zorgen voor extra kosten en wachttijden.

Strooien met zout blijkt niet altijd de ideale oplossing te zijn: ontoereikende voorraden en milieu-onvriendelijk.

HSI biedt een oplossing in de vorm van wegdekverwarming, toepasbaar in beton en onder (heet) asfalt.

De voor de verwarmingslinten benodigde elektriciteit kan eenvoudig lokaal duurzaam worden opgewekt, bijvoorbeeld door het plaatsen van PV-cellen op daken of geluidsschermen.

Meer info:

Voor meer technische (achtergrond-)informatie, productsamenstelling, bedrijfsinformatie en verbruikscijfers verwijzen we u graag naar de downloadpagina.