Ook in Nederland worden wij jaarlijks een aantal keer geconfronteerd met langere of kortere winterperiodes. Dit levert overlast in de vorm van onbegaanbare wegen, gladde op- en afritten, bruggen, hellingbanen, perrons, spoorwissels en trottoirs. Omstandigheden waardoor ook uw bedrijfszekerheid in gevaar komt.

Met de unieke infrarood verwarmingstechnologie van HSI worden winterse omstandigheden beheersbaar. Voor vrijwel alle vormen van winterse overlast kan HSI met haar infrarood technologie een oplossing bieden. Het verwarmingssysteem is toepasbaar onder beton, (heet) asfalt, trottoirtegels, klinkers en gravel. Speciale toepassingen als bijvoorbeeld het vorstvrij houden van wissels of andere beweegbare installaties worden op basis van de specifieke eisen gebouwd.

De voor de verwarmingslinten benodigde elektriciteit kan eenvoudig lokaal duurzaam worden opgewekt, bijvoorbeeld door het plaatsen van PV-cellen op perrondaken of geluidsschermen. Door de in de zomer opgewekte elektriciteit in te voeden in het net – die vervolgens in de winter wordt gebruikt voor de verwarming van de linten – kan in principe een CO2-neutrale oplossing worden geboden.

Veilig de weg op tijdens winterse omstandigheden
Meer info

Zout strooien en sneeuw schuiven behoren tot het verleden
Meer info

Veilige toegang in de winterdag: nieuwbouw en renovatieprojecten
Meer info

Sneeuw- en ijsvrije fietspaden tijdens winterse omstandigheden
Meer info

Houd landingsbanen vrij van sneeuw en ijsvorming
Meer info

Wegdekverwarming voor prefab toepassingen
Meer info