Bij het sneeuw- en ijsvrij houden van daken is het van groot belang dat ook de dakgoten en HWA’s hemelwaterafvoeren sneeuw- en ijsvrij zijn c.q. blijven. Niet alleen bij een flink pak sneeuw kan de druk aanzienlijk oplopen, maar ook door de wateraccumulatie als gevolg van dooi die vaak gepaard gaat met hevige regenval.

Meer info:

Voor meer technische (achtergrond-)informatie, productsamenstelling, bedrijfsinformatie en verbruikscijfers verwijzen we u graag naar de downloadpagina.

Installatie impressies: